"Wdrożenie zaawansowanej platformy B2B szansą na rozwój i wzrost
konkurencyjności firmy Galicja Tomaszek"

Galicja Tomaszek Sp. z o.o.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”

Wartość projektu: 447 630,00 PLN

Kwota dofinansowania: 313 341,00 PLN

Inwestujemy w waszą przyszłość
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki